hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2015. - Institucionalne podrške

Pitanja vezana za natječaje Nacionalne zaklade možete uputiti do 9. rujna do 12:00 sati na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr

PITANJE: Može li se naša organizacija kao korisnik Institucionalne podrške Nacionalne zaklade odobrene za razdoblje od 2013. do 2015. godine na natječaju raspisanom u 2012. prijaviti na trenutno raspisani natječaj za institucionalne podrške Zaklade?  

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, a temeljem točke 14. Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, udruge kojima Nacionalna zaklada odobri institucionalnu podršku mogu istu ponovno zatražiti i ostvariti tek nakon isteka jedne godine od završetka prethodne višegodišnje podrške Nacionalne zaklade.
Sukladno navedenome, Vaša udruga nema pravo prijave na natječaj u 2015. godini.


PITANJE: Mogu li se sportske udruge i klubovi koji aktivno djeluju i imaju priznate rezultate prijaviti na natječaj i to za aktivnosti organizacije nacionalnih i međunarodnih turnira za djecu, s obzirom da je navedeno da se na natječaj mogu prijaviti udruge koje doprinose razvoju civilnog društva.

ODGOVOR: Sukladno Uputama za prijavu i uvjetima natječaja na natječaj za dodjelu institucionalne podrške NE MOGU se prijaviti udruge koje djeluju po posebnim propisima i to: udruge u tehničkoj kulturi, studentske udruge, sportske udruge, društva Hrvatskog Crvenog križa, zajednička vijeća općina, lokalne akcijske grupe (LAG-ovi), lovačke udruge, kulturno-umjetnička društva, dobrovoljna vatrogasna društva, Gorska služba spašavanja (Upute za prijavu s opisom osnovnih kriterija i uvjeta za prijavu, točka III.2.), bez obzira što u određenim segmentima svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva.

PITANJE: Prikazuju li se kao zaposlene osobe u Izvodu iz matične knjige radnika osobe na javnim radovima koje financira HZZ, a s kojima udruga ima izravno zaključen ugovor o radu. Molimo pojašnjenje uvjeta odnosno što se smatra izravnim zaključivanjem ugovora o radu, a što neizravnim?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu u Izvodu iz matične knjige radnika udruga treba navesti sve zaposlene osobe s kojima je izravno zaključila ugovore o radu, neovisno o tome jesu li zaposleni na određeno ili na neodređeno vrijeme odnosno na puno ili pola radnog vremena. Izravno zaključivanje ugovora o radu podrazumijeva ugovor zaključen između udruge i radnika bez obzira je li zaključen po posebnim propisima ili ne i to je ono što je prihvatljivo sukladno uvjetima natječaja.

PITANJE: Treba li naša udruga koja je obveznik dvojnog knjigovodstva uz prijavu dostaviti završno financijsko izvješće  koje je predala FINA-i.

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, za udruge koje se predstave kao obveznici dvojnog knjigovodstva Nacionalna zaklada će uvidom u Registar neprofitnih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu financija provjeriti je li udruga obveznik dvojnog knjigovodstva i je li predala financijsko izvješće za 2014. godinu nadležnim institucijama u zakonom propisanom roku. S tim u vezi, obveznici dvojnog knjigovodstva uz prijavu na ovaj natječaj ne trebaju dostaviti financijsko izvješće za 2014.

PITANJE: Nismo u mogućnosti ubaciti dodatne redove u obrazac proračuna i opisni obrazac jer su zaštićeni,  pa molimo uputu kako da to učinimo.

ODGOVOR: Molimo da nam javite koliko redova je potrebno ubaciti u obrazac proračuna u kojoj grupi troškova odnosno koliko redova i za koje pitanje u opisnom obrascu te ćemo Vam nakon toga dostaviti proširene obrasce.

PITANJE: Molimo pojašnjenje troška revizije koji treba planirati u obrascu proračuna. Podrazumijeva li isti kontrolu cjelokupnog poslovanja, odnosno svih dokumenata pojedinačno ili provedbu propisa i vođenje propisane dokumentacije vezanih uz poslovanje neprofitnih organizacija.

ODGOVOR: Udruge koje ne podliježu odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija te Pravilnika vezano uz obvezno provođenje revizije poslovanja, sukladno uvjetima natječaja u potrebi su napraviti revizijski uvid/reviziju financijskih izvještaja za 2015. godinu pa je to potrebno planirati u obrascu proračuna institucionalne podrške.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111