hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2014. - Institucionalne podrške

Pitanja vezana za natječaje Nacionalne zaklade možete uputiti na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr

PITANJE: Može li se na natječaje Nacionalne zaklade prijaviti udruga koja nije u mogućnosti priložiti Izvadak iz Registra udruga, već samo Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija, odnosno Izvadak iz Registra stranih udruga?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu (točka 1) na ovaj natječaj mogu se prijaviti  udruge koje su registrirane u Republici Hrvatskoj te upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.

S obzirom na navedeno, na natječaje nemaju pravo prijave udruge koje nisu u mogućnosti dostaviti Izvadak iz Registra udruga jer nisu registrirane kao udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske.


PITANJE: Može li se udruga, koja uz aktivnosti namijenjene mladima provodi i neke druge aktivnosti, prijaviti na natječaj za institucionalne podrške stabilizaciji i/ili razvoju udruge – mladi i za mlade ili se prijaviti na natječaj za institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruge – demokratizacija.

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu na natječaj za dodjelu institucionalne podrške udrugama mladih i za mlade mogu se prijaviti isključivo udruge koje su tako i registrirane, odnosno čija je to osnovna ili pretežita djelatnost.

Ukoliko to nije slučaj s Vašom udrugom te ukoliko udovoljavate svim propisanim uvjetima za prijavu na natječaj za dodjelu institucionalne podrške u području demokratizacije možete se prijaviti na taj natječaj.


PITANJE: Možemo li se prijaviti istovremeno na oba raspisana natječaja za institucionalnu podršku stabilizaciji i/ili razvoju udruge u području za demokratizacije i za udruge mladih i za mlade, s obzirom da djelujemo u oba područja. Točnije, naši korisnici su pretežito mladi, dok je područje kojim se bavimo područje demokratizacije?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu na natječaj za dodjelu institucionalne podrške udrugama mladih i za mlade mogu se prijaviti isključivo udruge koje su tako i registrirane, odnosno čija je to osnovna ili pretežita djelatnost.

Ukoliko to nije slučaj s Vašom udrugom te ukoliko udovoljavate svim propisanim uvjetima za prijavu na natječaj za dodjelu institucionalne podrške u području demokratizacije možete se prijaviti na taj natječaj.

Ujedno napominjemo da nije moguće istovremeno se prijaviti na oba natječaja.


PITANJE: Mi smo udruga koja vodi jednostavno knjigovodstvo, ali naš knjigovodstveni servis sastavlja i predaje financijska izvješća pa nas zanima što predajemo kao dio natječajne dokumentacije vezane za financijska izvješća?

ODGOVOR: Sukladno tekstu Uputa za prijavu, u poglavlju VII. PRIPREMA DOKUMENTACIJE - a) Opće napomene, kao treća točka navodi se da će za obveznike dvojnog knjigovodstva Nacionalna zaklada provjeriti je li organizacija predala financijsko izvješće za 2013. godinu nadležnim institucijama u zakonom propisanom roku. U istoj točki se navodi da će udruzi koja se kroz dostavu natječajne dokumentacije predstavi kao obveznik jednostavnog knjigovodstva, a uvidom u Registar neprofitnih organizacija se utvrdi da je obveznik dvojnog knjigovodstva, cjelokupna prijava biti odbijena zbog nezadovoljavanja propisanih uvjeta natječaja.

S obzirom da Vaše upravljačko tijelo nije donijelo odluku o nesastavljanju financijskog izvješća za obveznike jednostavnog knjigovodstva te da sastavljate i predajete financijsko izvješće,  što znači da se vodite kao udruga koja vodi dvojno knjigovodstvo, postupak pregleda natječajne dokumentacije obuhvatiti će i provjeru u Registru neprofitnih organizacija je li organizacija predala financijsko izvješće za 2013. godinu.


PITANJE: Mogu li se udruge osoba s invaliditetom prijaviti na natječaj za institucionalnu podršku u području demokratizacije?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu udruge osoba s invaliditetom nemaju pravo prijave na natječaj za institucionalnu podršku u području demokratizacije, već će se moći prijaviti na natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom koji će Nacionalna zaklada ponovno raspisati 2015. godine, nakon što je uspješno provela natječaj za dodjelu institucionalnih podrški udrugama osoba s invaliditetom koji je bio raspisan početkom 2014. godine.

PITANJE: Pri ishođenju Potvrde o nepostojanju javnog duga utvrdili smo da naša udruga  ima evidentiran manji iznos duga od Kn 10,60 po osnovi javnih davanja koji smo odmah podmirili pa nas zanima možemo li Potvrdi na kojoj je vidljiv taj dug priložiti uplatnicu iz koje je vidljivo podmirenje duga, kako bismo izbjegli dodatni trošak ishođenja nove Potvrde.

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, na natječaj se mogu javiti udruge koje su podmirile svoje zakonske obveze po osnovi javnih davanja odnosno plaćanja poreza i doprinosa, što dokazuju prilaganjem Potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava iz koje treba biti vidljivo da udruga nema duga. S obzirom na navedeno, potrebno je ishoditi novu Potvrdu Porezne uprave iz koje će biti vidljivo da Vaša udruga nema duga odnosno da je isti podmirila. Napominjemo da Potvrda Porezne uprave treba biti u izvorniku i ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana raspisivanja natječaja.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111