hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2013.

Pitanja vezana za natječaje Nacionalne zaklade možete uputiti na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr

PITANJE: Može li se ustanova javiti na natječaj za dodjelu institucionalne podrške Nacionalne zaklade?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, na spomenuti natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge registrirane u Republici Hrvatskoj. S obzirom na navedeno, ustanova ne udovoljava osnovnom uvjetu natječaja.

PITANJE: Mogu li se udruge osoba s invaliditetom prijaviti na natječaj za dodjelu institucionalne podrške Nacionalne zaklade koji je raspisan 19. kolovoza 2013. godine?

ODGOVOR: Sukladno tekstu Uputa za prijavu, u točci III. 2) navodi se da će Nacionalna zaklada temeljem razvojne suradnje s Ministarstvom socijalne politike i mladih u 2013. godini raspisati poseban natječaj za dodjelu institucionalne podrške udrugama osobama s invaliditetom i njihovim savezima pa se te udruge ne mogu prijaviti na ovaj natječaj.
Stoga se udruge osoba s invaliditetom i njihovi savezi nisu u mogućnosti prijaviti na natječaj za institucionalnu podršku koji je raspisan 19. kolovoza 2013. godine.


PITANJE: U uputama za prijavu na natječaj za dodjelu institucionalne podrške navedeno je da je u obrascu proračuna potrebno uključiti i trošak solemnizirane bjanko zadužnice. Znači li to da trebamo predvidjeti trošak solemnizacije zadužnice na ukupni iznos na koji prijavljujemo institucionalnu podršku?

ODGOVOR: Zahvaljujemo na Vašem pitanju te Vas s tim u vezi izvješćujemo da ste točno razumjeli uvjete navedene u natječaju, odnosno da u proračunu trebate predvidjeti trošak solemnizacije zadužnice na iznos institucionalne podrške za koju se prijavljujete.

PITANJE: Lijepo Vas molimo za pojašnjenje jednog od kriterija dobivanja institucionalne podrške za razvoj udruga. Konkretnije, zanima nas što NZRCD podrazumijeva pod "zaposlena osoba"? Može li se osoba zaposlena na pola radnog vremena klasificirati kao zaposlena osoba?

ODGOVOR: Sukladno tekstu Uputa za prijavu, u točci VII. b) navodi se kako u Izvodu iz matične knjige radnika udruga treba popisati sve osobe zaposlene u udruzi putem ugovora o radu na određeno ili na neodređeno vrijeme, što uključuje i osobe zaposlene na nepuno radno vrijeme.

PITANJE: Mogu li se udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom prijaviti na natječaj za dodjelu institucionalne podrške Nacionalne zaklade koji je raspisan 19. kolovoza 2013. godine?

ODGOVOR: Sukladno tekstu Uputa za prijavu, u točci III. 2) navodi se da će Nacionalna zaklada temeljem razvojne suradnje s Ministarstvom socijalne politike i mladih u 2013. godini raspisati poseban natječaj za dodjelu institucionalne podrške udrugama osoba s invaliditetom i njihovim savezima pa se te udruge ne mogu prijaviti na ovaj natječaj.
No, ukoliko se radi o udruzi koja djeluje u korist osoba s invaliditetom, ista ima pravo prijave na natječaj za dodjelu institucionalne podrške koji je raspisan 19. kolovoza 2013. godine.

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111