hrvatski
english
Kontakt
Adresar
Mapa weba
Najčešća pitanja 2016. - Institucionalne podrške

 

Pitanja vezana za natječaje Nacionalne zaklade možete uputiti do 8. rujna do 12:00 sati na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr

PITANJE: Udruga djeluje 5 godina, trenutno ima 2 zaposlene osobe no u 2015. godini ostvarila je prihod od cca 200.000,00 kn. Može li se ipak prijaviti na natječaj?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, za svaku od 3 kategorije institucionalne podrške propisano je koje osnovne uvjete udruga mora zadovoljiti, a  odnose se na godine djelovanja udruge, broj zaposlenih osoba na dan raspisivanja natječaja s kojima je udruga izravno zaključila ugovor o radu te na prihod ostvaren u 2015. godini.
S obzirom da Vaša udruga, kako navodite, ima 2 zaposlene osobe te je u 2015. godini ostvarila prihod od cca 200.000,00 kn, ne zadovoljava osnovne uvjete natječaja niti za jednu od 3 kategorije natječaja.


PITANJE: Udruga je obveznik dvojnog knjigovodstva i pogrešno je knjižila prihode za 2015. godinu jer je sredstva dobivena u prosincu 2014. godine knjižila kao višak prihoda iz prethodne godine. Hoćete li taj višak prihoda iz prethodne godine prihvatiti kao  prihod u 2015. godini u koju se prenosi i možemo li prijavi priložiti dodatnu dokumentaciju iz koje će se vidjeti pogrešno knjženje prihoda?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, pri komisijskoj provjeri prijava utvrđuju se relevantni podaci o visini ostvarenog prihoda u 2015. godini i to isključivo uvidom u Registar neprofitnih organizacija (za obveznike dvojnog knjigovodstva podaci upisani pod PR-RAS-NPF/prihod-ostvaren u tekućem razdoblju; račun iz računskog plana: 3).

PITANJE: Molimo uputu kako ubaciti dodatne redove u obrazac proračuna i opisni obrazac jer su zaštićeni.

ODGOVOR: Molimo da nam na adresu e-pošte: natjecaj@zaklada.civilnodrustvo.hr javite koliko redova je potrebno ubaciti u obrazac proračuna u kojoj grupi troškova odnosno koliko redova i za koje pitanje u opisnom obrascu te ćemo Vam nakon toga dostaviti proširene obrasce.

PITANJE: Udruga je Uredu državne uprave predala zahtjev za upis promjena u Registar udruga vezano za istek mandat osoba ovlaštenih za zastupanje, no isti je još u postupku obrade i rješenje očekujemo uskoro. Hoćete li uvažiti našu prijavu ukoliko prijavi priložimo presliku Izvatka iz Registra udruga iz kojeg je vidljivo da je zahtjev u postupku obrade?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu, udruge u prijavi nisu u obvezi dostaviti Izvadak iz Registra udruga, već će Nacionalna zaklada uvidom u Registar udruga RH koji je javno dostupan utvrditi ažurnost i djelotvornost udruga u odnosu na odgovarajuće zakonske obveze.
S tim u vezi, ukoliko je osobama ovlaštenim za zastupanje istekao mandat, no uvidom u Registar udruga RH vidljivo je da je udruga podnijela zahtjev za upis promjena osoba ovlaštenih za zastupanje te je isti u postupku rješavanja, isto će biti prihvatljivo prilikom utvrđivanja zadovoljavanja osnovnih propisanih uvjeta natječaja.


PITANJE: Udruga u 2016. godini provodi 3. godinu institucionalne podrške Nacionalne zaklade. Može li se ponovno prijaviti na ovaj natječaj?

ODGOVOR: Sukladno uvjetima natječaja i Uputama za prijavu odnosno te Pravilniku o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Nacionalne zaklade, ukoliko udruga u 2016. godini provodi odobrenu institucionalnu podršku Nacionalne zaklade, nema pravo prijave na natječaj za dodjelu institucionalne podrške koji je raspisan 17. kolovoza 2016. godine.
Institucionalnu podršku udruga će biti u mogućnosti zatražiti i ostvariti tek nakon isteka jedne godine od završetka prethodne višegodisnje podrške, odnosno moći će se prijaviti na natječaj za institucionalnu podršku koji će biti raspisan u 2017. godini.

 

© Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva 2008.
Štrigina 1a, HR - 10 000 Zagreb, tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111